Hypnose

Hvad er hypnose?
Lad os starte med at slå fast, at hypnose som sådan er et uklart begreb, men der er enighed om ét fælles træk:
Opmærksomheden er koncentreret under hypnose.
Du vil i en hypnotisk session, sædvanligvis opleve at dine tanker er opmærksomme, koncentrerede og fokuserede, mens din krop er afslappet.
Her ligger bl.a. forskellen på terapeutisk hypnose og show-hypnose. At stå på en scene og opføre sig som Elvis eller klukke som en høne, er en aktiv vågentrancetilstand, (såkaldt somnambulisme) – der er et dybt hypnosestadium. Det er ikke alle mennesker der kan gå så dybt i hypnose og derfor udvælges publikum nøje til sådanne shows. Denne meget dybe hypnose kan – i terapeutiske/lægelige sammenhænge, bruges ved f.eks. fødsler og operationer.

Om kontrol og styring
Nogle mennesker er bange for at miste kontrollen. Er du i hypnoterapi hos mig, vil du hurtigt opdage at du hele tiden er i førersædet og bestemmer. Selv under hypnosen.
Du er aldrig dybere i hypnose, end at du hører hvad jeg siger og til hver en tid kan slå øjnene op og stoppe forløbet. Jeg foreslår dig heller aldrig noget, vi ikke i forvejen har aftalt.
Min fornemmeste opgave er, at bruge min viden og erfaring til at guide dig igennem forløbet.
Jeg har intet ønske om – eller behov for, at styre eller kontrollere dig. Tværtimod.

De bevidste og ubevidste ressourcer.
Mennesket har mange muligheder og mange ressourcer. Disse ressourcer er enten bevidste eller ubevidste.

Kroppen.
Hvis vi starter med kroppen, er bevidste krops-ressourcer de af vore ressourcer, vi kan bruge bevidst. Vi har bl.a. evnen til at bruge vore sanser og evnen til at bruge arme og ben, som vi ønsker det, ved bevidst indsats.
Ubevidste kropslige ressourcer er de af vore ressourcer, der står uden for den bevidste indsats herredømme. Man kan sige at, vi aktiverer disse ubevidste ressourcer, uden vi tænker over det, og vi kan normalt ikke aktivere dem ved viljens hjælp. Ubevidste kropslige ressourcer er f.eks. hjerterytme, blodtryk, tarmbevægelser og evnen til sårheling.

Sindet.
Tænker vi på sindet, kan vi forestille os det bevidste sind – og det ubevidste sind.

Det bevidste sind.
Det bevidste sinds funktioner er bl.a. logik og tanker og kan betegnes som det, der er i opmærksomheden lige nu. Det bevidste sind lærer gennem erkendelse, det sætter mål, ræsonnerer, prøver at forstå problemerne, er analytisk, har begrænset fokus og rummer få ting (7 + – 2) ad gangen.

Det ubevidste sind er alt andet.
Det ubevidste sind modtager millioner af bit-informationer pr. sekund. Og blandt dets vigtigste funktioner, kan nævnes: Rummer alle erindringer, skaber følelser, undertrykker erindringer med uafklarede negative følelser og beskytter ved at holde undertrykte følelser undertrykt! Dets primære funktion er, at sikre overlevelse.

NLP psykoterapi og hypnose.
Der kan være uoverensstemmelse mellem det man bevidst ønsker sig (vægttab, rygestop, stressreduktion osv.) og det, man så rent faktisk gør!
” Jeg vil gerne tabe mig, men jeg står hele tiden med næsen i køleskabet” – eller ”Jeg vil gerne holde op med at ryge, men jeg kan tilsyneladende kun holde det i få timer eller dage ad gangen!”
Min erfaring er, at når sådanne uoverensstemmelser opstår, skyldes det at det ubevidste sind oplever det som nærmest ”farligt” – eller i det mindste aldeles ubehageligt, at stoppe med en adfærd som hidtil har skabt en behagelig, tryg eller afslappet tilstand. Mange rygere vil sikkert nikke genkendende til den følelse af afslappelse, der indtræder når cigaretten tændes, ligesom jeg tror at mange mennesker med vægtproblemer vil kunne genkende følelsen af tryghed – eller måske bare fravær af en ”uro”, ved at (trøste)spise.
Og så kan ens bevidste sind være aldrig så fornuftigt, logisk og viljestærkt – det hjælper bare ikke på sigt. I konflikter mellem det bevidste sinds fornuftige ønsker og det, det ubevidste sind tror det ved, vil det ubevidste sind oftest løbe af med sejren.
Her kan NLP psykoterapi hjælpe.
Med brug af NLP´s virksomme, blide og effektive værktøjer er det muligt hurtigt at finde kernen i problemet. Hvad er udbyttet ved at ryge, spise, blive vred, angst osv.? Overordnet kan man sige, at det altid vil dreje sig om, enten at undgå noget ubehageligt – eller opnå noget behageligt.
Og her er det så, at hypnose kommer ind i billedet!
Sammen kan klient og hypnotisør via hypnose, gå direkte til det ubevidste sind og tilbyde løsningsforslag i form af suggestioner (forslag) som passer til problemet, det oprindelige ønske og klienten. Det er min erfaring, at det ubevidste sind gerne stiller sig til rådighed. Velvilligt, informativt, idérigt og hjælpsomt.

Hvad er en afklarende samtale?
Mange vælger at følge mit råd om at starte med en afklarende samtale. Den varer ca. 30 min og er tænkt som et tilbud til dig, hvor du kan få et indtryk at mig og den måde jeg arbejder på. Ved at fremlægge dit problem og høre hvordan jeg mener at jeg kan hjælpe dig, får du en reel chance for at afgøre, hvorvidt jeg er den terapeut du vil bruge.
Effektiv og givende terapi afhænger nemlig af kvaliteten af ”kemien” mellem de involverede parter.
Falder det jeg siger og foreslår i den afklarende samtale, i god jord hos dig, er du velkommen tilbage til yderligere en eller flere sessioner. En session varer typisk 75 min.

Hvordan foregår en hypnoterapeutisk session?
Jeg vil fra begyndelsen notere hvad dit ønske og mål med terapien er, og under hele forløbet, kort eller langt, vil vi holde øje med at, vi arbejder hen imod dette. Jeg vil hver gang vi mødes, gennemgå hvad jeg har noteret vi talte om sidste gang og fremlægge for dig, hvad jeg påtænker at, ud fra min forberedelse vi skal arbejde med i den session vi er i gang med. Jeg vil også hver gang spørge dig om hvordan det, vi hidtil har lavet, viser sig i dit liv og hvordan det fungerer for dig. På den måde evaluerer og justerer vi hele tiden.

Min fornemmeste opgave er, at bruge min viden og erfaring til at guide dig igennem forløbet.
Jeg har intet ønske om – eller behov for, at styre eller kontrollere dig.
Tværtimod.

Hvad koster det og hvor lang tid varer det?
Det er naturligvis svært at sætte timer eller antal sessioner på et forløb, før jeg er bekendt med både problemet, det ønskede mål og klienten.
Vi er alle forskellige og det der motiverer og aktiverer den ene person, er forskelligt fra hvad der motiverer og aktiverer den næste. Er motivationen ved f.eks. rygestop og vægtreduktion høj, vil et typisk forløb ligge omkring 2 – 5 gange.
Vaner kan være vedholdende – og med god grund. På det tidspunkt de opstod, opfyldte de et vigtigt behov og kan derfor, ved fremtidige pressede situationer, optræde som fristende tilbud. Derfor kan det nogle gange, efter en måned eller to, være hensigtsmæssigt at gentage – og dermed forstærke, hypnosen med et par sessioner.

Hypnose via computer/tablet
Jeg foretager hypnose online.
I en online-session vil jeg anbefale dig at sætte dig i en stol eller sofa du føler dig godt tilpas i og at bruge hovedtelefoner.
Jeg vil bede dig om at placere din computer/tablet så jeg kan se dit ansigt og din brystkasse.
Nogle gange vil jeg afspille dæmpet musik eller naturlyde i baggrunden.
Herefter guider jeg dig ind i en behagelig opmærksom, afslapning og gradvist
– trin for trin for trin – ned i en afslappet tilstand, ned, ned, ned i hypnose.

Priser 2023 Online Hypnose

Afklarende samtale 
En afklarende samtale: 30 min.Kr. 275.-
Hypnoterapi 
Hypnoterapi: 75 min. –Kr. 700,-
  
Længere forløb: 
3X75 min. (betales forud)Kr. 2.000,-
 5X75 min. (betales forud)Kr. 3.200,- 
Gentagelse: 
Gentagelse / forstærkning: 45 min.
F.eks; Rygestop, Slankehypnose.
Efter aftale
Kr. 600,-

Priser ved hjemmebesøg

Afklarende samtale 
En afklarende samtale: Telefonisk; 45 min.Kr. 350.-
  
Hypnoterapi 
NLP terapi / Hypnoterapi: 75 – 90 min.Kr. 800,-
  
Længere forløb: 
3X75 min. (betales forud)Kr. 2.200,-
  
Gentagelse: 
Gentagelse / forstærkning: 45 min.
F.eks; Rygestop, Slankehypnose.
Efter aftale
Kr. 600,-


Kørsel i Fredericia-området: Inkluderet.
Kørsel i Region Syd: Kr. 200.- pr session

Ønsker du at vide mere om hypnose, kan du f.eks. gå til: www.hypnoseskolen.dk

Vil du vide mere om NLP terapi, kan du klikke dig ind på siderne: ”NLP” og ”NLP- terapi”. Der er også mulighed for at kigge på Dansk NLP Psykoterapeut Forenings hjemmeside: www.dnlppf.dk/ 
Her kan du blandt andet læse om, hvilke krav der stilles til NLP Psykoterapeuter® for at praktisere NLP terapi i Danmark.